Chính sách bảo mật thông tin

1. Đây là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH Riviera Point.

2. Công ty TNHH Riviera Point tôn trọng các quyền mà pháp luật quy định trong việc bảo vệ thông tin. Công ty TNHH Riviera Point chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích được thông báo cho quý khách trong văn bản này hoặc được pháp luật cho phép. Chính sách này có thể sửa đổi vào từng thời điểm.

3. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc đề xuất nào về cách Công ty TNHH Riviera Point thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email klvmarcom@kepland.com.vn

4. Trong trường hợp muốn nhận, cập nhật hoặc thu hồi các thông tin cá nhân được lưu giữ bởi Công ty TNHH Riviera Point, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email trên.

Chính sách tại trang web

Khi gửi thông tin qua trang web này hoặc đến địa chỉ email được cung cấp trên trang web này, bạn xem như đã đồng ý và chấp thuận về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó theo cách được mô tả trong Chính sách này.

Thông tin bạn đã gửi sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ cho mục đích được yêu cầu, ví dụ như gửi email định kỳ liên quan đến các thông báo báo chí, báo cáo thường niên, báo cáo về hoạt động bền vững, kết quả kinh doanh các ấn phẩm hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm khi đăng ký nhận thông tin về các ấn phẩm từ chúng tôi; hoặc khi bạn đã gửi cho chúng tôi bản lý lịch hoặc thông tin tương tự để ứng tuyển vị trí công việc hoặc để sắp xếp các dịch vụ khác tại hoặc với Công ty TNHH Riviera Point.

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ bất kỳ thông tin được cung cấp trong việc liên lạc với quý vị và tuân thủ luật pháp, bao gồm việc tiết lộ thông tin đã gửi để đáp ứng yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý. Bạn đã đồng ý và chấp thuận việc sử dụng và tiết lộ các thông tin bằng việc gửi các thông tin này đến Công ty TNHH Riviera Point và các nhà cung cấp dịch vụ khác của Công ty TNHH Riviera Point.

Xin lưu ý rằng trang Web này sử dụng ứng dụng cookies để theo dõi các cài đặt của trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập đến trang web để cải tiến trang web dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng những thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không nhận diện được danh tính của bạn.

Cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoại trừ những dữ liệu bạn đã chọn chia sẻ. Hầu hết các trình duyệt internet đều tự động chấp nhận cookies nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi cài đặt trình duyệt theo sở thích. Nếu chọn không chấp nhận cookies, bạn không thể trải nghiệm tất cả các tính năng của trang web này.

Giấy phép ĐKKD số 0305543586, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 15/02/2008.
Người đại diện: Lee Leong Seng.
Trụ sở: 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Bản quyền © 2022 Công ty TNHH Riviera Point. Tất cả quyền được bảo lưu.