2BS-B

93.3 m2 * / 84.7 m2 **

3BL-3

147.3 m2 * / 132.0 m2 **

D-1

137.8 m2 * / 122.2 m2 **

3BS-2

124.9 m2 * / 113.3 m2 **

D-2

137.5 m2 * / 121.9 m2 **

2BS-M

91 m2 * / 82.4 m2 **

3BL-1M

147.0 m2 * / 133.8 m2 **

2BL-1M

104.6 m2 * / 93.3 m2 **

3BS-1M

125.3 m2 * / 112.6 m2 **

3BL-1

147.0 m2 * / 133.8 m2 **

3BL-2

146.4 m2 * / 131.8 m2 **

3BS-1

125.3 m2 * / 112.6 m2 **

2BS

91 m2 * / 82.4 m2 **

2BL-2

104.6 m2 * / 93.3 m2 **

2BL-1

104.6 m2 * / 93.3 m2 **

Địa chỉ: 584 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Hotline: (84-28) 377 38 777 - Email: info@rivierapoint.com.vn

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0305543586 cấp đăng ký lần đầu ngày 15/02/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM

Chính sách bảo mật

Copyright © 2016-2020 The View at Riviera Point. All rights reserved